Tiroid Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

tiroid_kanseri_tedavi

Tiroid kanserlerinin ilk tedavisi cerrahidir. Cerrahi dışında kesin tedavi yoktur.

Cerrahi : Bütün tiroid kanserlerinde tiroid bezinin tamamı ameliyatla çıkarılır, bu operasyon “total tiroidektomi” olarak adlandırılır. Ameliyat sırasında hızlı mikroskobik inceleme ve sonrasında tüm materyelin ayrıntılı patolojik incelemesi yapılır. Eğer var ise tiroid dokusunun etrafındaki lenf bezleri de alınır ve tümör dokusunun tafarındaki boyun bölgesi iyice temizlenir (boyun disseksiyonu).

Radyoaktif İyod Tedavisi (I 131): Papiller ve Folikülertiroidkarsinomlarında cerrahiden sonra kullanılan yardımcı ve tamamlayıcı tedavi yöntemidir. RAI tedavisinin başarılı olabilmesi için tiroid dokusunun tamamının çıkarılmış olması şarttır yoksa tedavi başarılı olmaz. Düşük riskli hastaların çoğuna ve yüksek riskli hastaların hepsine operasyon sonrası kalan dokunun ablasyonu için “radyoaktif iyot tedavisi” verilir. Bu şekilde tümörün tekrar etme riski azaltılır.

Kalan dokunun iyot yakalama kapasitesini artırmak için yüksek TSH seviyelerine ihtiyaç vardır. Tiroid hormon kesilerek veya Rekombinant insan TSH’sı kullanılarak (rhTSH) TSH yükseltilir. Etraftaki kişilerin etkilenmesinin engellenmesi amacı ile zırhlı hastane odalarında yüksek dozda radyokaktifiyod verilir. Böylece vücudun başka yerlerinde kalmış olan kanser hücrelerinin öldürülmesi hedeflenir. Bu radyoaktif iyodun dozu, kanserin yayılma derecesine göre değişir. Bazı vakalarda bu yöntemin tekrarlanması gerekebilir. Bunun için 6 aylık bir sürenin geçmesi beklenir.

Medüller tiroid kanserlerinde RAI tedaisinin yeri yoktur.

TSH süpresyonu: Hipofizden salgılanan TSH düzeylerini baskılayacak kadar yüksek dozda dışarıdan sentetik tiroid hormonu (L-Tiroksin) vermek gerekmektedir. Her hastada uygulanması gerekir.

Radyoterapinin tiroid kanseri tedavisinde neredeyse hiç rolü yoktur fakat bazı anaplastikkarsinomlarda kitle boyutunu küçültmek amacı ile zaman zaman başvurulabilmektedir.

Tiroid kanseri hikayesi olan hastalar ömür boyu belli aralıklarla takip edilmelidirler.

Takiplerde

  • TSH ve ST4
  • Serum Tiroglobülin düzeyleri ve Anti Tg düzeyleri
  • Boyun Ultrasonografisi
  • Iyodup-take : LT4 kesilerek veya rTSH ile TSH düzeyinin yükseltilmesinden sonra sintigrafi ile vücut taraması yapılmalıdır.

Tiroid kanseri tedavisi almış olmak gebe kalmak ve bebek sahibi olmak için bir engel değildir. Sadece kadınlara RAI tedavisi sonrası ilk 1-2 yılda gebelik önerilmemektedir. Gebelik süresince kan tetkiklerinin kontrol sıklığı arttırılmalıdır.

PAYLAŞIN:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUpon