Tiroid Kanseri Kimlerde Görülür? Risk Faktörleri Nelerdir?

tiroid_kanseri_risk_tTiroid kanserleri toplumda %4 oranında görülmektedir fakat son yıllarda yapılan çalışmalar başta Amerika, Kanada ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada görülme sıklığında artış olduğunu bildirmektedir.

Her yaşta görülebilmesine rağmen genellikle 30- 50 yaş aralığında sıktır. Diğer tiroid hastalıkları ( Hashimoto Hastalığı, tiroiditler, nodüllervs ) gibi tiroid kanserleri de kadınlarda daha sıklıkla görülmektedir. Fakat tiroid nodülü olan erkeklerde kanser gelişme riski daha fazladır, özellikle tek nodül saptanan erkekler mutlaka kanser açısından incelenmelidir. Yine çocukluk çağında saptanan nodüller de mutlaka kanser açısından incelenmelidir. Tiroid kanserlerinin kesin nedenleri bilinmemekle birlikte bazı faktörlerin riski arttırdığı düşünülmektedir:

  • Radyasyona maruz kalma: Özellikle çocukluk döneminde boyun bölgesinin radyasyona maruz kalması en önemli risk faktörüdür, hatta kanıtlanmış olan tek nedendir. Radyasyona maruz kalma başka bir hastalığın tedavisi sırasında olabileceği gibi radyoaktif iyodun istem dışı bulaşması ( ağızdan alımı veya inhalasyon yolu ile alımı ) sonucu da oluşabilmektedir. Yapılan çalışmalar Hiroshima ve Nagasaki bölgelerindeki atom bombası saldırıları sonrasında o bölgede yaşayan 15 yaş altı çocuklarda ilerleyen yıllarda tiroid kanseri görülme sıklığının artmış olduğunu göstermiştir. Yine Çernobil’deki nükleer kaza sonrasında da o bölgede yaşayanlarda tiroid kanserine daha sık rastlanmıştır. Radyasyonun kanser riskini arttırması için yüksek dozlarda alınması gerekmektedir, yoksa tanı için kullanılan görüntüleme işlemleri (tomografi, sintigrafi gibi) veya bazı tedaviler esnasında uygulanan düşük miktarlar kanser riskini arttırmamaktadır, bu maddelerin vücuttan atılma süreleri de kısadır.
  • Genetik mutasyon: Tiroid hücrelerinde gelişen bazı gen bozukluklarının da kansere neden olabileceği gösterilmiştir.
  • Aile öyküsü: %3-5 tiroidpapiller kanser vakasında ailede tiroid kanseri hikayesi olduğu görülmektedir. Medüllertiroid kanserlerinde ise ailesel formlar bulunmaktadır ve Ret-Gen mutasyonu olanlarda sıklık daha fazladır.
  • Yaş, hormonal faktörler ve doğurganlık: Tiroid kanserlerinin çoğu 30 ve 50 yaş arasında ve çoğunlukla kadınlarda görülmektedir. Ayrıca gebeliklerde guatr ve nodül gibi tiroid hastalıklarında artış görülmektedir. Bunlar tiroid kanserleri ile hormonlar arasında bir bağlantı olabileceğini düşündürmektedir fakat net olarak açıklanmış bir mekanizma yoktur.

PAYLAŞIN:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUpon